simülakrlar ve simülasyon ne demek?

Simülakrlar ve Simülasyon () Fransız yazar Jean Baudrillard'ın 1981'de yayımlanan postmodern felsefe kitabıdır. Gerçeklik, simgeler ve toplum ilişkisini inceleyen yapıtta kültür ve medyanın toplum inşasındaki rolü üzerinde de durulmaktadır.

Kitabın ana ögelerinden simülakr, gerçekte hiç var olmamış nesnelerin yerini alan kavramlar;1 benzetim ise gerçek bir olayın yapay bir biçimde yinelenmesi olarak tanımlanmaktadır.2

Kaynakça

Orijinal kaynak: simülakrlar ve simülasyon. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

Kategoriler