selenyum ne demek?

Selenyum (simgesi Se), atom numarası 34, kütle numarası 78.96 olan, periyodik cetvelin 4. periyodunda 6a grubunda bulunan element. 6a'nın 3. cü elementidir.

Selenyum ilk olarak 1817 yılında Jöns Jakob Berzelius ve Johan Gottlieb Gahn tarafından keşfedilmiştir.1

Bakır selenyum mineralinin sodyum karbonat varlığında oksidasyonu sonucunda Na<sub>2</sub>SeO<sub>3</sub> bileşiği elde edilir.

Cu<sub>2</sub>Se + Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> + 2 O<sub>2</sub> → 2 CuO + Na<sub>2</sub>SeO<sub>3</sub> + CO<sub>2</sub>

Bu elde edilen bileşiğin sülfürik asit ile asitlendirilmesi sonucunda H<sub>2</sub>SeO<sub>3</sub> oluşur.

Na<sub>2</sub>SeO<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → H<sub>2</sub>SeO<sub>3</sub> + Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

H<sub>2</sub>SeO<sub>3</sub>’in SO<sub>2</sub> ile reaksiyonu sonucunda Se elde edilir.

H<sub>2</sub>SeO<sub>3</sub> + 2 SO<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O → Se + 2 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

Ayrıca suda çözünen selen bileşiklerinin indirgenmesi ile elde edilir. vücudumuzun gerek duyduğu mineralerdendir. Deniz ürünleri, yumurta, karaciğerin yapısında bulunur. Uçak malzemesi, cam, plastik ve ilaç üretimi gibi pek çok alanda kullanılan selenyum, patlayıcı madde malzemesine dönüşebilir.

İnsan vücudundaki işlevleri

Selenyum: selenyum eksikliği toprağın selenyum açısından zenginliği ile doğrudan bağlantılıdır. Selenyum açısından fakir topraklarda yaşayan ailelerin çocuklarının diğer çocuklara oranla daha yavaş büyümekte oldukları gözlemlenmiştir. Toprakları bu mineral açısından fakir yörelerde selenyumdan zengin yörelere oranla bazı kanser çeşitlerinin sık görülmesi söz konusudur. Eksikliğinde kas yapısında şiddetli bir zayıflık belirir kalp ve damarlardaki esneme kabiliyeti azalır. Çocuklarda selenyum eksikliği fetal kardiyomyopatiye neden olmaktadır.

Kaynakça

Orijinal kaynak: selenyum. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. Berzelius, J. J. (1818) "Lettre de M. Berzelius à M. Berthollet sur deux métaux nouveaux" (Letter from Mr. Berzelius to Mr. Berthollet on two new metals), Annales de chimie et de physique, series 2, vol. 7, pp. 199–206 .

Kategoriler