saruhan (eyalet) ne demek?

Karesi Eyaleti, Saruhan Eyaleti, veya Karesi-Saruhan Eyaleti, Osmanlı Devleti eyaletidir. 1845 yılında kurulmuş 1847 yılında dağıtılmıştır.

Tarihi

1841 yılında Anadolu Eyaleti birçok eyalete ayrılmıştır. Bu eyaletlerden biri de Hüdavendigâr Eyaleti'dir. 1845 yılında Hüdavendigâr Eyaleti'nden ayrılan Karesi Sancağı ile Aydın Eyaleti'nden ayrılan Saruhan Sancağı birleşerek bu eyaleti kurmuştur. Eyaletin merkezi Manisa'dır.1 İlk ve tek beylerbeyi ise Hacı İbrahim Saib Paşa'dır.2 1847 yılında Saruhan bu eyaletten ayrılarak yeniden Aydın eyaletine bağlanmıştır. Karesi'de yeniden Hüdavendigâr Eyaleti'ne bağlanmıştır.3

Kaynakça

Orijinal kaynak: saruhan (eyalet). Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. Dr. Abdülmecit Mutaf. Salnâmelere Göre Karesi (1847-1922), (2003) Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı, sf.18.

  2. İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Karesi Vilayeti Tarihçesi, (2000) Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı, sf.120.

Kategoriler