saksu ne demek?

Saksu, Türk Dil Kurumu tarafından belirli bölgelerde kullanılan bir Türk ağızlarından biridir. Saksu, Türkiye'nin doğu bölgelerinde özellikle Sivas, Erzincan, Erzurum, Malatya, Elazığ gibi illerde konuşulan bir ağız olarak bilinir.

Saksu'nun koridor şeklinde uzandığı, Sivas civarında Sivas, Zara, Divriği, Gürün, Kangal, Şarkışla ilçeleri üzerinden, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Elazığ illerine kadar uzandığı söylenebilir. Saksu ağızları, Doğu Anadolu Ağızları içinde, Doğu Anadolu Ağız Grubuna giren Zaza ağızlarından biridir.

Saksu ağızlarında farklı sözcük dağarcıkları, dilbilgisi yapıları ve aksanlar bulunabilir. Bölgeye hakim olan etnik gruplar ve coğrafya, Saksu ağızlarını etkileyen faktörler arasında yer alır. Bölgedeki karışık ve karmaşık kültürel yapılar Saksu ve çevresindeki ağızları da etkilemiştir.

Saksu, diğer Türk ağızları gibi kendi içinde de farklı lehçe ve şiveler barındırır. Bu ağız grubuna ait konuşma örnekleri, kelime ve deyimler, bölgeyle ilgili folklorik ögeler gibi araştırmalarda daha detaylı olarak ele alınmıştır.

Özetlemek gerekirse, Saksu Türk ağızlarından biridir ve Türkiye'nin doğu bölgelerinde Sivas, Erzincan, Erzurum, Malatya, Elazığ gibi illerde konuşulur. Saksu ağızlarında bölgeye özgü farklı sözcükler, dilbilgisi yapıları ve aksanlar bulunabilir.