sünni Ne Demek?

İslam'daki Sünnilik mezheplerinden birine mensup olan kişileri anlatır. Bu mezheplerin en büyükleri Hanefilik, Şafiilik, Malikilik ve Hanbeli'liktir.

Kelime anlamı olarak "sünneti takip eden" anlamına gelir. Bu mezheplerin Şia'dan temel farkı 4 halifenin hepsini meşru tanımaları ve 12 İmam'ı tanımamalarıdır.