rak ile biten kelimeler ne demek?

Rak ile biten kelimeler hem Türkçe hem de yabancı kökenli kelimeler içermektedir. İşte, bazı rak ile biten kelimeler ve anlamları:

 • Anlamlı rakamlar: Matematikte kullanılan bir terimdir ve aynı zamanda belirli bir anlamı bulunan sayılardır. Örneğin, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 anlamlı rakamlardır.

 • İllüzyonistik: Algı yanılsaması oluşturmak için tasarlanmış bir şeyi tasvir eden bir kelime. Örneğin, bir illüzyonistik resim ya da bir illüzyonistik hareket.

 • Ekonomik: Para, mal veya hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketimine ilişkin olan bir kavramdır.

 • Karanlık: Işık veya gün ışığından yoksun bir durumu tanımlamak için kullanılır.

 • Mistik: Gizemli ya da manevi bir güce veya anlama sahip olan şeyi ifade eder.

 • Realistik: Gerçekçi, düşlerden ziyade gerçeklerin dikkate alındığı bir şey anlamına gelir.

 • Sıradışı: Normalin dışında, alışılmamış, olağanüstü bir şeyi tanımlamak için kullanılır.

 • Teknolojik: Teknolojiye yönelik ya da teknolojik bir gelişimle ilgili bir şeyi ifade eder.

 • Üzgün: Kederli, acı çeken veya hüzünlü bir durumu tanımlamak için kullanılır.

 • Vahşi: Kontrolden çıkmış, yabanıl veya doğal ve kontrolsüz bir şey.

 • Yetersiz: Yeterli olmayan, eksik olan veya yetersiz bir düzeyde olan bir şeyi ifade eder.

 • Zorlu: Güç veya direnç gösteren bir şeyi tanımlar.