r-ibareleri listesi ne demek?

R-ibareleri (Risk İbareleri nin kısaltılmışı) Avrupa Birliği 67/548/EEC sayılı Direktifin Ek 3 de tanımlanmıştır: Tehlikeli maddeler ve müstahzarlara ilişkin özel risklerin niteliği. Liste 2001/59/EC sayılı Direktifle birleştirilmiş ve yayınlanmıştır1 Diğer AB ülke dillerinde de çevirileri bulunabilir.

Bu risk ibareleri Avrupa da değil uluslararası da kullanılmakta olup tam bir uluslararası uyumu sağlamak için sürekli çaba gösterilmektedir.

Risk ibareleri

*Not:*Eksik R-numaraları silinmiş ya da diğer ibarelerin yerini almış ibareleri göstermektedir.

KodRisk İbaresinin Açık İfadesi
<span id="R1">R1</span>Kuru halde patlayıcıdır
<span id="R2">R2</span>Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama riski
<span id="R3">R3</span>Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi patlama riski
<span id="R4">R4</span>Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur
<span id="R5">R5</span>Isıtma patlamaya neden olabilir
<span id="R6">R6</span>Hava ile temasta veya havasız ortamda patlayıcıdır
<span id="R7">R7</span>Yangına neden olabilir
<span id="R8">R8</span>Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir
<span id="R9">R9</span>Yanıcı maddelerle karıştırıldığında patlayıcıdır
<span id="R10">R10</span>Alevlenebilir
<span id="R11">R11</span>Kolay alevlenebilir
<span id="R12">R12</span>Çok kolay alevlenebilir
<span id="R14">R14</span>Su ile şiddetli reaksiyon verir
<span id="R15">R15</span>Su ile temas halinde kolay alevlenir gazlar çıkarır
<span id="R16">R16</span>Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir
<span id="R17">R17</span>Havada kendiliğinden alevlenir
<span id="R18">R18</span>Kullanımda alevlenen / patlayan hava - buhar karışımı oluşturabilir
<span id="R19">R19</span>Patlayıcı peroksitler oluşabilir
<span id="R20">R20</span>Solunması halinde sağlığa zararlıdır
<span id="R21">R21</span>Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır
<span id="R22">R22</span>Yutulması halinde sağlığa zararlıdır
<span id="R23">R23</span>Solunması halinde toksiktir
<span id="R24">R24</span>Cilt ile temasında toksiktir
<span id="R25">R25</span>Yutulması halinde toksiktir
<span id="R26">R26</span>Solunması halinde çok toksiktir
<span id="R27">R27</span>Cilt ile temasında çok toksiktir
<span id="R28">R28</span>Yutulması halinde çok toksiktir
<span id="R29">R29</span>Su ile temasında toksik gaz çıkarır
<span id="R30">R30</span>Kullanımı sırasında kolay alevlenebilir
<span id="R31">R31</span>Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır
<span id="R32">R32</span>Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır
<span id="R33">R33</span>Toplam etkilerin tehlikesi
<span id="R34">R34</span>Yanıklara neden olur
<span id="R35">R35</span>Ciddi yanıklara neden olur
<span id="R36">R36</span>Gözleri tahriş eder
<span id="R37">R37</span>Solunum sistemini tahriş eder
<span id="R38">R38</span>Cildi tahriş eder
<span id="R39">R39</span>Tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi
<span id="R40">R40</span>Kanserojen etki şüphesi – Yetersiz veri
<span id="R41">R41</span>Ciddi göz hasarları tehlikesi
<span id="R42">R42</span>Solunması halinde alerji yapabilir
<span id="R43">R43</span>Cilt ile temasında alerji yapabilir
<span id="R44">R44</span>Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski
<span id="R45">R45</span>Kanser yapabilir
<span id="R46">R46</span>Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir
<span id="R48">R48</span>Uzun süreli maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
<span id="R49">R49</span>Solunması halinde kansere neden olabilir
<span id="R50">R50</span>Sudaki organizmalar için çok toksiktir
<span id="R51">R51</span>Sudaki organizmalar için toksiktir
<span id="R52">R52</span>Sudaki organizmalar için zararlıdır
<span id="R53">R53</span>Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir
<span id="R54">R54</span>Flora için toksiktir
<span id="R55">R55</span>Fauna için toksiktir
<span id="R56">R56</span>Topraktaki organizmalar için toksiktir
<span id="R57">R57</span>Arılar için toksiktir
<span id="R58">R58</span>Çevrede uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir
<span id="R59">R59</span>Ozon tabakası için tehlikelidir
<span id="R60">R60</span>Üremeyi olumsuz etkileyebilir
<span id="R61">R61</span>Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir
<span id="R62">R62</span>Üremeyi bozucu risk olasılığı
<span id="R63">R63</span>Anne karnındaki çocuğa zarar riski olasılığı
<span id="R64">R64</span>Emzirilen bebeklere zarar verebilir
<span id="R65">R65</span>Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir
<span id="R66">R66</span>Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir
<span id="R67">R67</span>Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir
<span id="R68">R68</span>Tedavisi mümkün olmayan etki riski

Kombinasyonlar

Kombinasyon KoduRisk İbaresinin Açık İfadesi
<span id="R14/15">R14/15</span>Su ile kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli reaksiyon
<span id="R15/29">R15/29</span>Su ile temasında toksik ve kolay alevlenebilir gaz çıkarır
<span id="R14/15/29">R14/15/29</span>Su ile toksik ve kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli reaksiyon
<span id="R20/21">R20/21</span>Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır
<span id="R20/22">R20/22</span>Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
<span id="R20/21/22">R20/21/22</span>Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
<span id="R21/22">R21/22</span>Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
<span id="R23/24">R23/24</span>Solunduğunda ve cilt ile temasında toksiktir
<span id="R23/25">R23/25</span>Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir
<span id="R23/24/25">R23/24/25</span>Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir
<span id="R24/25">R24/25</span>Cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir
<span id="R26/27">R26/27</span>Solunduğunda ve cilt ile temasında çok toksiktir
<span id="R26/28">R26/28</span>Solunduğunda ve yutulduğunda çok toksiktir
<span id="R26/27/28">R26/27/28</span>Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir
<span id="R27/28">R27/28</span>Cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir
<span id="R36/37">R36/37</span>Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir
<span id="R36/38">R36/38</span>Gözleri ve cildi tahriş edicidir
<span id="R36/37/38">R36/37/38</span>Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir
<span id="R37/38">R37/38</span>Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir
<span id="R39/23">R39/23</span>Toksik: Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
<span id="R39/24">R39/24</span>Toksik: Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
<span id="R39/25">R39/25</span>Toksik: Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
<span id="R39/23/24">R39/23/24</span>Toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
<span id="R39/23/25">R39/23/25</span>Toksik: Solunduğunda, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
<span id="R39/24/25">R39/24/25</span>Toksik: Cilt ile temasında, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
<span id="R39/23/24/25">R39/23/24/25</span>Toksik: Yutulduğunda, cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
<span id="R39/26">R39/26</span>Çok toksik: Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
<span id="R39/27">R39/27</span>Çok toksik: Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
<span id="R39/28">R39/28</span>Çok toksik: Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
<span id="R39/26/27">R39/26/27</span>Çok toksik: Solunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
<span id="R39/26/28">R39/26/28</span>Çok toksik: Solunduğunda, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
<span id="R39/27/28">R39/27/28</span>Çok toksik: Yutulduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
<span id="R39/26/27/28">R39/26/27/28</span>Çok toksik: Cilt ile temasında, yutulduğunda, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi
<span id="R42/43">R42/43</span>Solunduğunda ve cilt ile temasında alerji yapabilir
<span id="R45/46">R45/46</span>Kanser ve kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir
<span id="R48/20">R48/20</span>Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
<span id="R48/21">R48/21</span>Zararlı: Cilt ile uzun süreli temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi
<span id="R48/22">R48/22</span>Zararlı: Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
<span id="R48/20/21">R48/20/21</span>Zararlı: Uzun süre solunması ve cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi
<span id="R48/20/22">R48/20/22</span>Zararlı: Uzun süre solunması ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
<span id="R48/21/22">R48/21/22</span>Zararlı: Uzun süreli yutulması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
<span id="R48/20/21/22">R48/20/21/22</span>Zararlı: Uzun süreli yutulması, solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
<span id="R48/23">R48/23</span>Toksik: Uzun süre solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
<span id="R48/24">R48/24</span>Toksik: Uzun süre cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi
<span id="R48/25">R48/25</span>Toksik: Yutma yolu ile uzun süre maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
<span id="R48/23/24">R48/23/24</span>Toksik: Uzun süre solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
<span id="R48/23/25">R48/23/25</span>Toksik: Uzun süre yutulması ve solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
<span id="R48/24/25">R48/24/25</span>Toksik: Uzun süre yutulması ve cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi
<span id="R48/23/24/25">R48/23/24/25</span>Toksik: Uzun süre yutulması, solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi
<span id="R50/53">R50/53</span>Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir
<span id="R51/53">R51/53</span>Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir
<span id="R52/53">R52/53</span>Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir
<span id="R68/20">R68/20</span>Zararlı : Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski
<span id="R68/21">R68/21</span>Zararlı : Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki riski
<span id="R68/22">R68/22</span>Zararlı : Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski
<span id="R68/20/21">R68/20/21</span>Zararlı : Cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi mümkün olmaya etki riski
<span id="R68/20/22">R68/20/22</span>Zararlı : Yutulduğunda, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski
<span id="R68/21/22">R68/21/22</span>Zararlı : Yutulduğunda ve cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki riski
<span id="R68/20/21/22">R68/20/21/22</span>Zararlı : Cilt ile temasında solunduğunda ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki riski

Kullanım dışı kalan R-ibareleri

  • <span id="R13">R13</span>: Kolay alevlenebilir sıvılaştırılmış gaz.
  • <span id="R47">R47</span>: Doğum kusurlarına neden olabilir.

Ayrıca bakınız

Yararlanılan kaynaklar

Dış bağlantılar

Orijinal kaynak: r-ibareleri listesi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

Kategoriler