r sabiti kaçtır ne demek?

R sabiti, elektriksel direnç birimini tanımlayan bir fiziksel sabittir. Bir maddenin direnç özelliğini ifade eder. R sabiti, bir iletkenden geçen elektrik akımının, iletkenin uzunluğu ve kesit alanına bağlı olarak ne kadar dirençle karşılaşacağını belirler.

R sabiti, Ohm adı verilen birimle ölçülür ve genellikle Ω (ohm) ile gösterilir. Bir iletkenin direnci, üzerinden geçen akımın büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. R sabiti, malzemenin elektriksel direnç özelliğini ifade ettiği için, bir malzemenin direnci arttıkça R sabiti de büyüyecektir.

R sabiti, daha önceleri Röntgen birimi olarak da adlandırılıyordu. Ancak, Uluslararası Birimler Sistemi'nde (SI) resmi olarak kullanılan birim Ω'dir.

Örneğin, bir bakır telin R sabiti oldukça düşüktür. Bu nedenle, bakır teller elektriği iyi iletirken, yalıtım malzemeleri gibi dirençleri daha yüksek maddeler elektriği daha az iletir. R sabiti, bir malzemenin elektriksel iletim özelliğini anlamak ve elektrik devrelerinin tasarlanmasında önemli bir rol oynar.