quod me nutrit me destruit ne demek?

"Quod me nutrit me destruit" Latince bir deyimdir ve Türkçe'ye "Beni besleyen şey beni yok eder" şeklinde çevrilebilir.

Bu deyim, tıp alanında kullanılan bir terimdir ve genellikle ilaçlar veya diğer tıbbi maddelerle ilgili yan etkileri ifade etmek için kullanılır. Bir maddenin veya sürecin bir kişinin sağlığını yükseltmek veya beslemek amacıyla kullanılması, aynı zamanda zarar verebileceği veya onu etkileyebileceği anlamına gelir.

Psikoloji veya ruh sağlığı bağlamında ise "quod me nutrit me destruit" deyimi, bazı kişilerin zararlı ilişkilere veya bağımlılıklara karşı bir çekim hissetmesini ifade etmek için kullanılmaktadır. Bir kişinin kötü bir ilişki veya bağımlılık tarafından "beslenmesi", ona zarar vererek veya onu yok ederek sonuçlanabilir.

Genel olarak, bu deyim, bir şeyin neden olduğu rahatlık, zevk veya tatminin yanı sıra zararlı sonuçlar da taşıyabileceği fikrini ifade eder.