polinom tanımı ne demek?

Polinomlar, sabit katsayılı terimlerin çarpımı ile oluşan ifadelerdir. Örneğin, 2x^2 + 3x - 4 bir polinomdur, çünkü sabit katsayılı terimler (2, 3, -4) bir veya daha fazla değişken ile çarpılır.

Polinomların değişkenleri genellikle x veya y'dir, ama diğer harfler de kullanılabilir. Polinomlar, toplama, çıkarma ve çarpma işlemleri ile birlikte çözülebilirler.

Polinomların derecesi, en yüksek değişken üssüne eşittir. Örneğin, 2x^2 + 3x - 4 polinomunun derecesi 2'dir, çünkü en yüksek değişken üssü 2'dir. Derecesi sıfır olan polinomlar sabit polinomlar olarak adlandırılır.

Polinomlar matematiksel analiz, diferansiyel denklemler, istatistik, fizik ve mühendislik gibi birçok alanda kullanılır.