planlama ne demek?

Planlama, istenen bir amaca ulaşmak için gerekli faaliyetlerle ilgili düşünme sürecidir. Planlama, akıllı davranışın temel bir özelliğidir. Yalnızca istenen sonucu değil, aynı zamanda bu sonuca ulaşmak için gerekli adımları da görselleştirmek için mantık ve hayal gücünün kullanılmasını kapsar.

Planlamanın önemli bir yönü, tahminle ilişkisidir. Tahmin, geleceğin nasıl olabileceğini tahmin etmeyi amaçlarken, planlama geleceğin nasıl olabileceğini hayal eder.

Yerleşik ilkelere göre planlama, özellikle yönetim ve işletme gibi alanlarda birçok profesyonel mesleğin temel bir parçasıdır. Bir plan geliştirildiğinde ilerlemeyi, verimliliği ve verimliliği ölçmek ve değerlendirmek mümkündür. Koşullar değiştikçe, planların değiştirilmesi veya hatta terk edilmesi gerekebilir.

Ayrıca bakınız

Orijinal kaynak: planlama. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler