papaz kime denir ne demek?

Papaz, genellikle Hristiyan dininin ruhani lideri olan ve ibadetlerin yönetildiği kişiye denir. Papazlar, bir kilisede veya manastırda görev yapar ve cemaate öğretiler sunar, dua eder, vaazlar verir, ayinleri yönetir ve dini törenleri icra eder. Papazlık görevi, din adamlığı olarak da bilinir. Papazlar, kilise tarihinde önemli bir role sahip olmuşlardır ve farklı Hristiyan mezheplerinde farklı isimlerle anılabilirler. Katolik Kilisesi'nde rahiplere papaz denirken, Protestan kiliselerinde genellikle din adamı veya pastör terimleri kullanılır. Papazlar, dini öğretileri yayma, manevi rehberlik yapma ve cemaate hizmet etme gibi görevleri yerine getirirler.