on şair on şiir ne demek?

"On Şair On Şiir", Türk edebiyatının önemli şairlerinden Cemal Süreya'nın 1974 yılında yayımladığı şiir kitabıdır. Kitap, Süreya'nın 1960'lı yıllarda Bağdat Caddesi'nde çıkardığı Pazar Postası adlı dergide yayımladığı şiirlerinden oluşur.

"On Şair On Şiir", toplamda on şiirden oluşur ve her şiiri bir şaire ithaf eder. Şiirlerinde aşk, ölüm, zaman, varoluş gibi evrensel temaları ele alan Süreya, özgün bir dil ve anlatım tarzı kullanır. Şiirlerinde sade, süssüz bir dil kullanarak okuyucuyu etkileyici bir şekilde düşündürür.

Kitaptaki şiirlerde toplumsal eleştiriler, içsel sorgulamalar ve aşkın farklı yönleri yer alır. Şair, varoluşun anlamını arayan bir birey olarak insanın iç dünyasına odaklanırken, aşkın ve aidiyetin karmaşıklığını da başarılı bir şekilde yansıtır.

Cemal Süreya, genellikle aşk şiirleriyle tanınan bir şair olsa da "On Şair On Şiir" kitabında toplumsal meselelere de değinir. İnsan ilişkilerini, özlemi ve yalnızlığı ele alırken, toplumdaki adaletsizliklere, sınıfsal ayrımlara da değinir.

"On Şair On Şiir", Cemal Süreya'nın şiirlerindeki derinlik, duygu yoğunluğu ve güçlü anlatımıyla önemli bir eserdir. Kitap, Türk edebiyatında modern şiir akımının önemli bir temsilcisidir ve Cemal Süreya'nın edebi mirasının önemli bir parçasını oluşturur.