okült ne demek?

Okült, gizli ya da mistik bilgilerle ilgilenen bir düşünce akımıdır. Kelime Latince "occultus" kelimesinden türemiştir, ve "gizli", "sembolik" ya da "esrarengiz" anlamına gelir.

Okültizm birçok farklı alanı kapsar, ancak genellikle ruhaniyet dünyasına, telepatiye, astrolojiye, ruh çağırmaya, sihrine, büyüye ve paranormal aktivitelere odaklanır. Okültizm bazen bu uygulamaları bilimsel yöntemlerle açıklamaya çalışırken, bazen de onları sadece mistik ya da metafizik bir seviyede kabul eden dini ya da felsefi bir anlayışı ifade eder.

Okültizm, Tarihsel olarak birçok kültürde ortaya çıkmıştır. Yusufçuklar ve Taoist yaşam tarzı gibi eski Asya inançları, gnostisizm, Neo-Platonizm ve Hermetik felsefe gibi eski Batı geleneği de okültizmin doğasını şekillendirmiştir. Okültizm, 19. yüzyılda doğan Spiritüalizm hareketi tarafından da etkilenmiştir.

Okültizm hakkında çok çeşitli görüşler vardır. Bazı insanlar okültizmi ayrı bir din olarak görmekte, bazıları ise bir felsefe ya da öğreti olarak ele almaktadır. Bazı insanlar okültizmden korkarken, bazıları da onu örnek alarak uygulamalarını hayatlarına taşımaktadır.