oflular laz mı ne demek?

"Oflular laz mı?" ifadesi Trabzon'un Of ilçesine ait bir deyimdir. Türk halk kültüründe "Oflular laz mı?" sorusu, olayları yavaş bir şekilde değerlendirme yeteneği olan insanlar için kullanılır. Genel olarak "Of" kelimesi ile ilişkilendirilen bu deyimde, Of ilçesinin Lazlara olan sıklıkla rastlanan nüfusu göz önüne alınarak, Ofluların da Laz olanlara benzer bir şekilde hareket ettiği ima edilir. Ancak bu deyimde yer alan "laz" kelimesi, gerçek anlamında Laz etnik kökenli insanlarla ilgili değildir. Sadece olayları yavaş bir şekilde ve düşünerek değerlendirdikleri gönderimi yapılır.