null Ne Demek?

Null İngilizcede olmayan, geçersiz, sıfır gibi anlamlara gelir.

Bilgisayar dilinde ise null bir pointer değeridir. Daha doğrusu bir pointer'ın değeri yoksa o, null pointer olarak adlandırılır.