nicelik zarfı ne demek?

Nicelik zarfı bir isim, sıfat veya fiilin miktarını ve ölçüsünü belirten zarftır. Örneğin "çok", "az", "pek", "tam", "oldukça" nicelik zarflarıdır. Bu zarfların kullanımı cümleye anlam ve vurgu katar. Nicelik zarfları sıklıkla tercih edilir ve Türkçe dilinde sıkça kullanılan zarflardandır.