natuf kültürü ne demek?

Natuf kültürü, Orta Doğu'da M.Ö. 12.000 - 9.000 yılları arasında var olan bir avcı-toplayıcı toplumudur. Bu kültür, Levant olarak bilinen bölgede, günümüz İsrail, Ürdün, Lübnan, Suriye ve Filistin'in bir kısmında yer almıştır.

Natuf kültürü, toplama ve avcılığa dayalı bir yaşam tarzını benimsemiştir. Bitkileri toplamak, avlanmak ve kemikleri işlemek çalışmaları arasında yer almıştır. Diğer avcı-toplayıcı toplumlardan farklı olarak, Natuf kültürü yerleşik hayata geçmeye başlamıştır. Giderek tarım ve yerleşik hayata geçmeye başladıkları görülmektedir.

Natuf kültürü, yuvarlak veya oval plana sahip nispeten büyük avlu tipi yerleşim yerlerinde yaşamıştır. Bu yerleşimler, toprak ve taş bazlı yapılarla desteklenmiş olup mumyalama ve defnetme ritüelleri yapılmıştır.

Natuf kültürü, içerisinde bulunduğu dönem itibarıyla Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde gelişmekte olan tarım kültürlerinin kökenlerine de etkide bulunmuştur. Bu nedenle Natuf kültürü, Orta Doğu'da tarımın doğduğu kültürel gelişmelerin başlangıcı olarak kabul edilir.

Natuf kültürü, tarımın yanı sıra, gelişmiş taş aletler ve evrimleşmiş avcı-toplayıcı yaşam tarzıyla da dikkat çeker. Bu dönemde, geçiştirilmiş sığınaklar, evleri yapılan eyerler, kemik motifler gibi buluntularını taşır.

Natuf kültürü, M.Ö. 9.000 yılında, yerleşik hayata geçmeye başlama sürecinin ardından kaybolmuştur. Ancak, tarımın gelişimi ve yerleşik hayata geçme sürecine olan katkısı nedeniyle, Orta Doğu tarihinde önemli bir role sahip olmuştur.