nama yazılı hisse senedi ne demek?

Nama Yazılı Hisse Senedi veya Nama Yazılı Pay Senedi anonim ortaklık payını temsil etmek üzere çıkarılan ve belli bir kişinin adına düzenlenmiş yani TK 487/2'ye göre sahibinin adını da içeren kıymetli evrak.

Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olabilir (TK 484/1). Nama yazılı pay senetleri kanunen emre yazılıdır. Bunun anlamı; nama yazılı pay senetlerinin devrinin ciro ve senedin zilyetliğin devralana geçirilerek yapılacağıdır(TK 490/2).

Şirkette bulunan azınlık pay sahiplerini talepte bulunmaları halinde, nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılmalıdır (TK 486/3). Bu bakımdan hamiline yazılı pay senetlerinden ayrılır. Pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde hamiline yazılı pay senetlerinin yönetim kurulu tarafından bastırılıp dağıtılması zorunludur. Nama yazılı pay senetlerinde böyle bir zorunluluk bulunmamakla beraber en az azınlığı oluşturan pay sahiplerinin istemi halinde yine nama yazılı pay senedi bastırmak zorunlu hale gelir.

Orijinal kaynak: nama yazılı hisse senedi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler