nüfus mübadelesi Ne Demek?

İki ülkenin genellikle azınlık nüfuslarını birbirlerine göndermesi işlemi. 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başında popülerlik kazanmış ve ulus devletler oluştuktan sonra pek uygulanmamıştır.

En bilinenlerine örnekler Türk-Yunan nüfus mübadelesi ve Hindistan-Pakistan nüfus mübadelesidir.