metot etüdü ne demek?

Metot etüdü, daha kolay ve daha etken yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, bir işin yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların dizgesel olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesidir. Zaman Etüdü ile birlikte İş Etüdü'nün bir bileşenidir. Metot geliştirmede Ergonomi biliminden de yararlanılır.

Bu tanımlama ile metot etüdüne ilişkin bazı sonuçlar şu şekilde belirlenebilir:

 • Metot etüdü, olayları bilimsel yönetim prensipleri ile değerlendirir.
 • Metot etüdü bir yaratıcı problem çözme tekniğidir.
 • Metot etüdü içerisinde emek faktörü bulunan her düzeydeki faaliyet için uygulanabilir.
 • Metot etüdü bir işin optimal yapılış biçimini bulan bir teknik değildir. Dolayısıyla aynı işin her zaman daha kolay bir yapılış şekli bulunabilir.
 • Metot etüdü doğrudan verimlilik artırma tekniğidir.

Metot etüdünün verimi, insanca çalışma koşulları altında en yüksek seviyede tutma amacına ulaşmak için gereken ara hedefler aşağıdaki şekilde sayılabilir:

 • İşçinin boş bekleme süresini azaltmak.
 • İşçinin gereksiz hareketlerini ortadan kaldırmak.
 • İşçiler üzerinde adil iş yükü dağılımını sağlamak.
 • İşçinin çalışma hızını yükseltmek.
 • Daha iyi çalışma koşulları geliştirmek.
 • Üretim süresi boyunca iş akışını dengelemek.
 • Makinelerin boş bekleme sürelerini azaltmak.
 • Malzeme firelerini azaltmak.
 • Kalite bozukluklarını azaltmak.

Bu amaçları, üretim sistemlerinin özelliklerine göre daha da artırmak ve detaylandırmak mümkündür.

Orijinal kaynak: metot etüdü. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler