marjinalizm ne demek?

Marjinalizm ekonomi, sosyal bilim ve felsefe alanlarında kullanılan bir kavramdır. Bu kavram, üretim, tüketim ve dağıtım kararlarının alınması aşamasında son birimdeki değişimin önemine ve değerine odaklanır.

Marjinalizm, üretim ve tüketim sürecinde son birimden elde edilen fayda veya maliyetin önemli olduğuna inanır. Örneğin, birim ürünün fiyatının artması, tüketicilerin daha az miktarda satın almalarına neden olabilir. Benzer şekilde, üretimde son birim olan işçinin verimliği düştüğünde, ortalama üretim seviyeleri de etkilenebilir.

Marjinalizm, ele alınan konunun son birimiyle sınırlıdır ve bu son birimin fayda veya maliyeti diğer birimlerden farklıdır. Bu nedenle, marjinal fayda veya maliyet hesaplamaları genellikle çokluği adetlerinin artması veya azalması durumlarında yapılır.

Marjinalizm, mikroekonomi alanında yaygın olarak kullanılır ve üretici veya tüketicinin davranışlarını ve kararlarını anlamak için kullanılan bir modeldir.