luteryen ne demek?

Luteryen, Hristiyanlık içinde bir mezheptir. Adını, Alman Reformasyonu'nun önderi olan Martin Luther'den almıştır. Luteryenlik, 16. yüzyılın başında İsviçre ve Almanya'da başlayan Reformasyon hareketinin bir sonucu olarak doğmuştur.

Luteryenlik, Katolik Kilisesi'ndeki bazı inanç ve pratiklerin eleştirildiği ve değiştirildiği bir mezheptir. Martin Luther, Katolik Kilisesi'ndeki bazı ahlaki yanlışlıkları ve teolojik yanlış öğretileri eleştirmiş ve kilisenin otoritesine karşı çıkmıştır. Ayrıca, kişinin Tanrı'yla doğrudan ilişkiye sahip olduğu ve Tanrı tarafından bağışlanacağı inancını savunmuştur.

Luteryenlik, Protestan mezhepler içerisinde en büyük olanıdır. Mezhebin başlıca inançları şunlardır:

  1. Sola Fide (Sadece İman) İlkesi: Luteryenler, insanların Tanrı'nın bağışını sadece iman yoluyla alacaklarına inanır. İyiliklerin veya ritüellerin kişiye kurtuluş getirmeyeceği, sadece imanın kişiyi kurtaracağı düşünülür.

  2. Sola Scriptura (Sadece Kutsal Yazılar) İlkesi: Luteryenler, Kutsal Yazıların Tanrı'nın ilahi otoritesini yansıttığına ve bu nedenle tek otorite kaynağı olduğuna inanır. Kilisenin otoritesi, Kutsal Yazılarla uyumlu olmalıdır.

  3. Rahiplik Sınıfı Olmadan Lütuf: Luteryen inancına göre, her inanan kişi, Tanrı'nın lütuf ve bağışlamasını kişisel olarak alabilir. Bu nedenle, Luteryen kiliselerinde rahiplerin aracılık etmesi gerekmeyen bir inanç sistemi bulunur.

Luteryen kiliseleri, dünya genelinde yaygın olarak bulunur ve çeşitli ritüeller ve ibadet şekilleri vardır. Kiliseler genellikle Protestan geleneğinde olduğu gibi ayinleri ve vaazları yoğun bir şekilde uygularlar. Luteryenler, vaftiz ve Avrupa kökenli geleneğe dayanan sünnet gibi geleneksel hacim gibi bazı ritüelleri de uygularlar.

Sonuç olarak, Luteryenlik, Hristiyanlık içinde önemli bir mezheptir. İnancın temelinde, kişinin kurtuluşunun sadece imanla mümkün olacağı ve Kutsal Yazıların otoritesini kabul ettiği inanç temelleri bulunur.