liberal Ne Demek?

  1. Özgürlükçü, bir konuda daha serbest olmayı savunan
  2. Ekonomik olarak devlet tekeline karşı olan ve girişim serbestisini savunan görüş.
  3. Amerika'da demokrat parti yanlısı kişi. Bu anlamda liberalin yukarıdaki görüşlerle artık doğrudan alakası kalmamıştır. Yerine göre yukarıdaki görüşlerin zıttı bile savunulabilir.