korotkoff sesleri ne demek?

Korotkoff sesleri, tıbbi personelin manşet ve steteskop kullanarak tansiyon ölçtükleri zaman dinledikleri seslerdir. Bu sesler ismini, 1905 yılında Rus İmparatorluğu'nun St. Petersburg İmparatorluk Tıp Akademisi'nde doktorluk yapmış ve sesleri keşfetmiş Dr. Nikolai Korotkov'dan alır.12

Açıklama

Kan basıncı ölçümü sırasında duyulan sesler, ventriküllerin içindeki kapakların kapanmasıyla ilişkili titreşimlerden kaynaklanan kalp sesleriyle aynı değildir.3 Normal bir kişide (arter hastalığı olmayan) antekubital fossada brakiyal arter üzerine bir stetoskop yerleştirilirse, ses duyulmamalıdır. Kalp attığında, bu atımlar atardamarlara laminer (türbülanssız) kan akışıyla sorunsuz bir şekilde iletilir ve ses üretilmez. Benzer şekilde, bir tansiyon aleti bir hastanın üst kolunun etrafına yerleştirilir ve hastanın sistolik kan basıncının üstünde bir basınçta şişirilirse, herhangi bir ses duyulmaz. Bunun nedeni, aletin uyguladığı basıncın kan akışını tamamen tıkayacak kadar yüksek olmasıdır.

Basınç, hastanın sistolik kan basıncına eşit bir seviyeye düşürülürse, ilk Korotkoff sesi duyulur. Kolluktaki basınç, kalbin ürettiği basınçla aynı olduğu için, arterdeki basınç sistol sırasında yükseldiğinde, bir miktar kan üst koldan geçebilir.

Tansiyon aletinin uyguladığı basıncın düşmesine izin verildiğinde, kolluktaki basınç sistolik ve diyastolik basınçlar arasında kaldığı sürece sesler çıkamaya devam eder.

Aletin uyguladığı basınç daha da azaldıkça seslerde değişim meydana gelir ve sonunda tamamen kaybolur. Bunun nedeni, kolluğun uyguladığı basıncın diyastolik kan basıncının altına düşmesi ve kan akışında herhangi bir kısıtlama sağlamamasıdır.

Kaynakça

Dış bağlantılar

Orijinal kaynak: korotkoff sesleri. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

Kategoriler