konjonktürel ne demek?

Konjonktür kelime anlamıyla, bir ekonominin genel durumunu ifade eden ve genel olarak olumlu, olumsuz veya istikrarlı olabilecek dönemsel değişimleri ifade eder. Bu değişimler genellikle ekonominin büyüme, durgunluk veya gerileme süreçlerine işaret eder. Konjonktür, bir ülkenin veya bölgenin ekonomik durumunu etkileyen birçok faktörden kaynaklanabilir, örneğin tüketim, işletmelerin yatırım kararları, dış ticaret etkileri, maliye politikalarının uygulanması, para politikaları, doğal afetler ve diğer önemli faktörler. Konjonktür, ülkelerin ve bölgesel ekonomik aktivitelerdeki trendleri izlemek ve gelecekteki ekonomik gelişmeleri tahmin etmek için anahtar bir gösterge olarak kullanılır.