klorik asit ne demek?

Klorik asit (HClO<sub>3</sub>), bir klorun oksoasiti ve klorat tuzlarının formal öncüsüdür. Güçlü bir asit (pKa ≈1) ve oksitleyici ajandır.

Özellikler

Klorik asit, orantısızlık açısından termodinamik olarak kararsızdır.

Klorik asit, soğuk sulu çözeltide yaklaşık %30'luk bir konsantrasyona kadar kararlıdır ve %40'a kadar olan çözelti, indirgenmiş basınç altında dikkatlice buharlaştırmayla hazırlanabilir. Bu konsantrasyonların üzerinde, klorik asit çözeltileri, çeşitli ürünler verecek şekilde ayrışır, örneğin:

8 HClO<sub>3</sub> → 4 HClO<sub>4</sub> + 2 H<sub>2</sub>O + 2 Cl<sub>2</sub> + 3 O<sub>2</sub>

3 HClO<sub>3</sub> → HClO<sub>4</sub> + H<sub>2</sub>O + 2 ClO<sub>2</sub>

Tehlikeler

Klorik asit güçlü bir oksitleyici ajandır. Çoğu organik ve yanıcı maddeler temas halinde alev alabilir.

Üretim

Sülfürik asidin baryum klorat ile reaksiyonu ile hazırlanabilir, çözünmeyen baryum sülfat çökeltme ile uzaklaştırılır:

Ba(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> → 2 HClO<sub>3</sub> + BaSO<sub>4</sub>

Diğer bir yöntem ise, klorik asit ve hidrojen klorit üreten, hipokloröz asidin ısıtılmasıdır:

3 HClO → HClO<sub>3</sub> + 2 HCl

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  • Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Butterworth-Heinemann. ISBN <bdi>978-0-08-037941-8</bdi>.
  • R. Bruce King, ed. (1994). "Chloric acid". Encyclopedia of Inorganic Chemistry. 2. Chichester: Wiley. p. 658. ISBN <bdi>0-471-93620-0</bdi>.

Orijinal kaynak: klorik asit. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler