kendini kaçırana aşık olma sendromu ne demek?

"Kendini kaçırana aşık olma sendromu", stokholm sendromu olarak da bilinen psikolojik bir durumdur. Bu sendrom, bir kişinin kendi kaçıran kişiye duygusal veya romantik bir bağ geliştirmesi durumunu ifade eder.

Stokholm sendromu genellikle rehin alınan ya da kaçırılan bir kişi ile kaçırıcı arasında ortaya çıkar. Rehin alınan kişi, etkisiz hale getiren kişi veya kaçırıcıya daha fazla zarar görmemek veya hayatta kalmak amacıyla duygusal bir bağ geliştirebilir. Bu bağ, zamanla romantik bir çekime dönüşebilir.

Bu sendromun neden ortaya çıktığı tam olarak belirlenmemiştir, ancak bazı faktörler etkili olabilir:

  1. Güçsüz hissetme: Rehin alınan kişi, kaçırıcı tarafından kontrol edildiğini ve hareket özgürlüğünün sınırlı olduğunu hissettirebilir. Bu durumda, kaçırıcıya olan duygusal bağ, güçsüz hissinin telafi edilmesine yardımcı olabilir.

  2. Beraberlik arzusu: Rehin alınan kişi, kaçırıcının dışında diğer insanlarla sosyal etkileşimde bulunamaz. Bu durumda, kaçırıcı ile oluşan bağ, yalnızlık hissinin azaltılmasını sağlayabilir.

  3. Empati: Kaçırıcının rehin aldığı kişiye bazen bir şekilde empati kurması mümkündür. Kaçırıcının zor durumda olduğunu, belki de bazı nedenlerden dolayı eylemlerini gerçekleştirdiğini düşünebilir. Rehin alınan kişi, bu empati temelinde duygusal bir bağ geliştirebilir.

Stokholm sendromu, çoğunlukla akut bir durumdur ve zamanla geçer. Rehin alınan kişi, kurtarıldıktan sonra yaşanan psikolojik süreçte bu bağlantıyı çözebilir. Ancak bazen bazı kişilerde bu bağlılık daha kalıcı olabilir ve uzun vadeli etkileri olabilir.

Bu durumda önemli olan, rehin alınan veya kaçırılan kişinin profesyonel yardım alması ve önceki yaşadığı deneyimleri işlemesi ve iyileşme sürecine odaklanmasıdır. Psikoterapi, destek grupları veya diğer tedavi yöntemleri, stokholm sendromunun üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.