kanda plcc yüksekliği ne demek?

Kanda PLCC (Periferal Lenfosit Sayısı) yüksekliği, kişinin beyaz kan hücreleri arasında periferal lenfositlerin sayısının normalden daha yüksek olması durumudur. Bu durum, bazı enfeksiyonlar, kanserler, romatizmal hastalıklar, otoimmün hastalıklar gibi farklı nedenlerden kaynaklanabilir. PLCC yüksekliği olan hastaların spesifik bir tedavisi bulunmamaktadır. Tedavi, altta yatan nedenlere yönelik olarak belirlenir ve hastalık tedavi edildiğinde PLCC seviyesi de normal seviyelere geri dönebilir.