kan ile biten kelimeler ne demek?

Kan ile biten kelimeler genellikle öznel veya olumsuz anlamlar taşıyan kelimelerdir.

  • İsyan: Hükümete veya otoriteye karşı çıkma, başkaldırma.
  • Garez: Kin, düşmanlık duygusu.
  • Yalnız: Bireysel olarak kalmak, yalnız olmak.
  • Nefret: İnsanlardan veya şeylerden aşırı hoşlanmama, aşırı donukluk.
  • Karanlık: Işık olmadan çok karanlık.
  • Kıyamet: Dünya'nın sonu veya bir felaket olayı.
  • Yardım: Birine yardım etmek, onları desteklemek.
  • Acımasız: Merhametli olmayan, şiddetli veya sert.
  • Acı: Zihin veya vücuttaki üzüntü veya yaralanma duygusu.
  • Niyet: Yapmak istediğiniz şeyin amacı veya niyeti.