kamuoyunun anlamı ne demek?

Kamuoyu, toplumda belli bir konuda genel olarak oluşan görüş, tutum veya düşüncelerin tümüdür. Haberler, medya, çevre, siyaset gibi konularda insanların fikirlerine etki eden faktörler kamuoyunu oluşturur. Bu nedenle, bir konuda kamuoyu oluşumu, o konuyla ilgili karar ve hükümler açısından önemlidir.