kızıl bayrak (politika) ne demek?

Siyasette kızıl bayrak, ağırlıklı olarak sosyalizmin, komünizmin, marksizmin, sendikaların, sol siyasetin ve tarihsel olarak anarşizmin bir sembolüdür. Fransız Devrimi'nden beri sol siyasetle ilişkilendirilmiştir.1

Sosyalistler bu sembolü, 1848 Devrimleri sırasında benimsediler ve 1871 yılında Paris Komünü tarafından kullanılması sonucunda komünizmin sembolü haline geldi. Çin, Vietnam ve eski Sovyetler Birliği de dahil olmak üzere birçok sosyalist devletin bayrakları bu şekilde tasarlandı. Kızıl bayrak, Fransız Sosyalist Parti(PS), Almanya Sosyal Demokrat Partisi(SDP) ve İspanyol Sosyalist İşçi Partisi(PSOE) gibi bazı demokratik sosyalistler ve sosyal demokratlar tarafından da bir sembol olarak kullanılmaktadır. İngiliz siyasetinin köklü partilerinden İşçi Partisi bu sembolü 1980'lerin sonuna kadar kullandı.

Fransız Devrimi'nden önce ve bazı bağlamlarda bugün bile kızıl bayraklar veya pankartlar, meydan okuma ve savaşın bir sembolü olarak görülür.2

Geçmişte bazı kullanış şekilleri; Ortaçağ'da donanma gemileri savaş ilanı için,3 kuşatma altındaki şehir teslim olmayacağını belirtmek için4 veya Osmanlı Devleti'nde padişahın maiyeti yanlarında konumlarını belirtmek için kızıl bir bayrak taşırlardı.

Kaynakça

Orijinal kaynak: kızıl bayrak (politika). Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. Brink, Jan ten ''Robespierre and the Red Terror , (1899).

  2. Cited in "red flag," Oxford English Dictionary.

  3. Flags of the World, "Baucans (or Bauccedillian) ".

  4. "so the red flag of defiance was pulled down", Grant, James, *Cassell's Old and New Edinburgh *, Vol. 1, (1882) p. 49.

Kategoriler