kürdistan komünist partisi (türkiye) ne demek?

Kürdistan Komünist Partisi (Kürtçe: Partiya Komunistê Kurdistan), Türkiye'de faaliyet gösteren bir siyasi parti. Türkiye Komünist Emek Partisi'nin Kürt kolu olarak 1982'de Kürt Özerk Örgütü (TKEP/KÖÖ ya da sadece KÖÖ) olarak kuruldu. 1990 yılında TKEP'ten kopmuştur. Başkanı Mehmet Baran'dır. Parti, programında Kürdistan Sosyalist Halk Cumhuriyeti için savaşmayı benimsemiştir. KKP üyelerinden Sinan Çiftyürek 2011 yılında Özgürlük ve Sosyalizm Partisi'ni kurmuştur. Partinin yayın organı Dengê Kurdistan{{'}}dır.

Şubat 2019'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Kürdistan Komünist Partisinin tüzük ve programının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 3, 68/4 ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 78, 79/a, 80, 81, 82, 83 ve 96. maddelerine aykırı bölümler içerdiğine, söz konusu aykırılıkların yapılan uyarılara rağmen giderilmediği gerekçesiyle partinin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.1

Kaynakça

Dış bağlantılar

Orijinal kaynak: kürdistan komünist partisi (türkiye). Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

Kategoriler