kümülatif düşünce ne demek?

Kümülatif düşünce, birbirini tamamlayan ve her biri önceki düşünceden türeyen düşünceler zinciridir. Bu düşünce tarzı, bir konuyu anlamak için daha önceki bilgileri kullanma ve yeni bilgileri mevcut bilgilerle birleştirerek daha karmaşık sorunları çözme becerisini geliştirir.

Kümülatif düşünce, bilginin biriktirildiği ve birikimli bir şekilde büyüdüğü bir süreçtir. Bir düşünce veya fikir önceki düşüncelerden türediği için her yeni bilgi veya deneyim, mevcut bilgi tabanını genişletir.

Bu düşünce tarzı, analitik düşünceye benzer, ancak süreç daha fazla bütünseldir. Kümülatif düşünce, bir konunun tüm yönlerini değerlendirebilme yeteneği sağlar ve daha fazla bilgi veya deneyim kazanıldıkça daha karmaşık sorunları çözme becerisini geliştirir.

Kümülatif düşünce, bilimsel yöntemin temelinde olduğu gibi, gerçeklere dayalı bir yaklaşıma sahiptir. Bu düşünce tarzı, yanlış veya hatalı olan düşünceleri düzeltme ve geliştirme fırsatı sunar.

Özetlemek gerekirse, kümülatif düşünce birbirini tamamlayan ve birikimli bir şekilde gelişen düşünceler sürecidir. Bu düşünce tarzı, daha karmaşık sorunları çözme becerisini geliştirir ve bilgi birikimini teşvik eder.