istifçilik sendromu ne demek?

İstifçilik sendromu veya istifleme bozukluğu olarak bilinen kompulsif istifleme, yaşam alanlarını kapsayan nesneleri atma isteksizliği ile karakterize edilen bir davranış kalıbı veya bozukluğudur.

İki şekilde değerlendirilmektedir:

  • ileri derece psikolojik davranış bozukluğu olarak her şeyi biriktirme hastalığı olan Dispozofobi,
  • psikolojik bir davranış bozukluğu olmayan, çeşitli ürünleri seri bir şekilde koleksiyon yapma davranışı

Bir bakıma ticari koleksiyonluk değeri olmamasına rağmen zamanla oluşan bir koleksiyon piyasası oluşabileceği için biriktirme düşüncesiyle ortaya çıkan koleksiyon oluşturma durumudur. Tabii bu beklenti kişinin beklentisinin ne düzeyde olduğu ile ilgilidir.

Toplumsal açıdan gerekçeli dökümasyon istifçiliği örnekleri

Türkiye'de bir dönem yapılan Konut Edindirme Yardımı ilgili resmi arşiv kâğıtlarının SEKA'ya hurda geri dönüşüm olarak satılması sonrası onbilerce kişinin verdiği primler kaybolmuştur. Tahmini hesaplarla sigorta primlerini düzgün ödediği varsayılanlara tam doğru bir şekilde olmamakla birlikte daha sonra da dengesiz ve haksız geri ödemeler yapılmıştır. Bu durum toplum içinde kayıtlı sisteme olan güveni ciddi bir şekilde sarstığında yapılan her türlü ödeme belgesinin kişisel olarak arşivleme alışkanlığı kazanmıştır.

Kaynakça

Orijinal kaynak: istifçilik sendromu. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler