ismail hami danişmend ne demek?

İsmail Hami Danişmend (5 Ekim 1907 - 18 Mayıs 1987), Türk tarihçi ve akademisyendir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Doktorasını Türk-Türkistan İlişkileri üzerine yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmış ve 1955-1958 yılları arasında bu fakültenin dekanı olarak görev yapmıştır. Türk tarihi, siyasi ve kültürel tarihi konularında pek çok eseri bulunmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleri ve Cumhuriyet tarihi konularında da araştırmalar yapmıştır. En önemli eseri, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan I. Dünya Savaşı'na kadar olan dönemi konu alan Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve İlk Dönemi adlı beş ciltlik eseridir. Bu eser, Türk tarih yazınında önemli bir yere sahiptir.