intikal Ne Demek?

Bir yerden başka bir yere geçme anlamında olup varmak anlamında kullanıldığı da görülür.