interval ne demek?

Interval, matematikte iki sayı arasındaki farktır. Genellikle bir aralığı belirtmek için kullanılır ve genellikle bir alt sınır ve üst sınır arasındaki tüm sayıları ifade eder. Örneğin, 5 ile 10 arasındaki sayıların intervali 5-10'dur ve bu interval 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'u içerir. Interval matematikte birçok farklı bağlamda kullanılabilir, örneğin fonksiyonlar, reel sayılar, matrisler ve diğer matematiksel yapılar. Ayrıca, interval analizinde de sıklıkla kullanılır ve bu alanda kesirli matematik, sayısal yöntemler ve fark denklemleri gibi konuları içerir.