ilk n terim toplamı ne demek?

İlk n terim toplamı, bir aritmetik dizideki ilk n terimini toplamaya denir. Aritmetik dizide her bir terim bir önceki terime belli bir sabit sayı (d) eklenerek elde edilir. İlk n terimin toplamını bulmak için aşağıdaki formül kullanılır:

Sn = (n/2) * (2a + (n-1) * d)

Burannda Sn, ilk n terimin toplamını temsil ederken, a ilk terimi ve d ise terimler arasındaki farkı (artış miktarını) ifade eder. Bu formülü kullanarak, ilgilenilen aralıktaki terimlerin toplamını bulmak mümkündür.