ilim Ne Demek?

Eski dilde bilim demektir. Bilhassa sosyal bilimler, yani bilgiye dayalı bilimler ilim olarak anılır. Bu yönüyle fenden ayrılır. Atatürk'ün meşhur sözünde de zaten hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir denerek bu ikisi sayılır.