ilber ortaylı ateist mi ne demek?

Ilber Ortaylı, Türk tarihçi, yazar ve akademisyen bir İslam öğretmeni ailesinden gelir ancak dine inancı hakkında açık bir beyanat vermemiştir. Bazı kaynaklar, Ortaylı'nın ateist olduğunu iddia etse de bu iddiaların doğru olup olmadığı bilinmemektedir. Ortaylı, genellikle din konularında tarafsız bir tutum sergilemeyi tercih etmektedir ve eserlerinde pek fazla dinî içerik işlememiştir.