icu açılımı ne demek?

ICU, "Intensive Care Unit" veya Türkçe adıyla Yoğun Bakım Ünitesi anlamına gelir. Bu tıbbi birim, yoğun bakım gerektiren hastaların tedavisinde kullanılır. Hastalar bu ünitede genellikle yaşam destek sistemi cihazlarına bağlı olarak takip ve tedavi edilir. Yoğun Bakım Üniteleri, hastanenin diğer bölümlerinden ayrı bir bölümde yer alır ve birçok tıbbi uzmanlık dalından doktorların takibi altında çalışır. Hasta güvenliği ve sağlığına özel önem verilen bu bölümler, hayat kurtaran müdahalelerin yapıldığı en kritik alanlardan biridir.