işbaşı nasıl yazılır ne demek?

"Işbaşı" kelimesi, "i" harfinin üstüne düşen şapkalı "ş" harfi ile başlar ve ardından "baş" kelimesi gelir. "B" harfi büyük olmalıdır. Kelimenin "ı" harfi iki noktalıdır.

Örnek cümle: Bugün işbaşı yapacağım için erken kalktım.

Kelimenin anlamı, bir işte çalışmaya başlama, işe başlama anlamına gelir.