için edat mıdır bağlaç mıdır ne demek?

"için" edat olarak kullanılabilen bir kelimedir. Genellikle bir amaç, hedef veya neden belirtmek için kullanılır. Örneğin:

  • Kitabı senin için aldım. (Amaç belirtir)
  • Bu çalışmayı sana daha iyi anlatabilmek için bir örnek kullanacağım. (Neden belirtir)

Ancak bazı durumlarda "için" bağlaç olarak da kullanılabilir. Bağlaç olan durumlarda ise "çünkü" anlamına gelir. Örneğin:

  • Geldiğim için mutluyum. (Çünkü geldim, gelmiş olmam nedeniyle mutluyum)

Bu durumlarda "için" bağlaç olarak kullanıldığı için bir cümleyi bağlayıcı bir rol üstlenir.