hemşire kısaltması ne demek?

Hemşire kelimesi, "hemşirelik" mesleğinde çalışan kişi anlamına gelir. Hemşire kelimesi "HMŞ." şeklinde kısaltılabilir. Bu kısaltma genellikle tıp veya sağlık alanında yazılan evraklarda veya sağlık kurumlarında kullanılır. Hemşireler, hastaların bakımını yapma, ilaç verme, tıbbi gereçleri hazırlama gibi görevleri yerine getirirler. Hemşireler, sağlık eğitimi almış sağlık profesyonelleridir ve doktorlarla birlikte çalışarak hastaların tedavi süreçlerine katkıda bulunurlar.