hemşeri hemşeriyi gurbette atasözü ne demek?

"Hemşeri hemşeriyi gurbette" atasözü, genellikle yabancı bir ülkede veya farklı bir yerde bulunan insanların birbirine yardımcı olması gerektiğini anlatır. Türk kültüründe toplumsal dayanışmanın önemini vurgular.

Bu atasözü, göç dalgalarının olduğu dönemlerde, özellikle köyden şehre veya ülkeden başka bir ülkeye göç eden insanları desteklemeyi amaçlar. Yabancı bir yerde yaşayan insanların, aynı kültürden gelen hemşerileri ile dayanışma içinde olmaları gerektiğini ifade eder. Hemşeri kelimesi, köken, yetişme veya memleket bakımından birbirine yakın olan insanları ifade etmek için kullanılır.

Bu atasözü ayrıca, toplumun her bir ferdi için de geçerlidir. Kendi kültüründen, memleketinden veya ortak değerlerinden gelen insanların birbirine destek olması ve yardımcı olması gerektiği mesajını verir. Böylece, yabancı bir ortamda daha güvende hissedilebilir ve birlikte hareket ederek başarılı olunabilir.

Sonuç olarak, "Hemşeri hemşeriyi gurbette" atasözü, toplumsal dayanışmayı ve birbirine yardım etmeyi vurgulayan bir ifadedir. Özellikle göç dönemlerinde önem kazanan bu atasözü, insanların kendi kültürlerine ve birbirlerine bağlı kalarak daha güçlü ve başarılı olabileceklerini ifade eder.