hayvanlar benim sessiz kullarim ayeti ne demek?

"Hayvanlar benim sessiz kullarım" ifadesi, İslam dininde hayvanların Allah'ın yarattığı varlıklar olduğunu ve insanların onlara iyi davranması gerektiğini vurgulayan bir ifadedir. Bu ifadeye dayanak olarak, Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde hayvanlara insanların kötü davranmaması gerektiği, onların da birer canlı ve Allah'ın yeryüzündeki yaratıkları olduğu belirtilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de hayvanlarla ilgili birçok ayet bulunmaktadır. Örneğin, 6:38 ayetinde Allah'ın "Hiçbir canlıyı, yeryüzünde yürüyen hiçbir şeyi yoktur ki, o şeylerin Rızkını Allah'ın vermediği bir delil olarak gösteresiniz diye yaratmadık" şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bu ayet hayvanların Allah'ın rızıklarını verdiği varlıklar olduğunu ifade etmektedir.

Hayvanların Allah'ın sessiz kulları olduğu ifadesi ise, Kur'an'da doğrudan yer almamaktadır. Ancak bu ifade, hayvanlara iyi davranmayı ve onlara saygı göstermeyi gerektiren İslam ahlakının bir parçasıdır. İslam'da hayvanlara kötü davranmanın günah olduğu, onlara eziyet etmenin hoş karşılanmadığı öğretilmektedir.

Bununla birlikte, hayvanların insanlar için yaratıldığı ve insanların onlardan faydalanabileceği de İslam dini tarafından kabul edilen bir gerçektir. Ancak bu faydalanma sürecinde hayvanların haklarına saygı gösterilmesi, onların doğal yaşamlarına müdahale edilmemesi, eziyet edilmemesi gibi prensipler ön plana çıkmaktadır.

Sonuç olarak, "Hayvanlar benim sessiz kullarım" ifadesi, hayvanlara iyi davranmanın İslam ahlakının bir parçası olduğunu vurgulamak amacıyla kullanılan bir ifadedir. Kur'an'da hayvanlara saygı gösterilmesi gerektiği üzerinde durulmuş ve insanların onlarla dostane bir ilişki kurması öğütlenmiştir.