hasret eş anlamlısı ne demek?

Hasret kelimesinin eş anlamlıları şunlardır: özlem, hasretlik, arzu, yoksunluk, özleme.

Hasret kelimesi, bir kişi veya bir şeyi özlemek, özlem duymak anlamlarına gelir. Bu duygu genellikle birinden ayrı kalmak veya bir şeyden mahrum kalmak durumunda ortaya çıkar. Hasret duygusu, insanların birbirlerini özlediklerini hissetmeleriyle birlikte, ortak bir yaşanmışlığın hüznü ve istekli bir bekleyişi de ifade edebilir.