hamsin yortusu ne demek?

Hamsin Yortusu veya Pentekost ya da Pentikost (Grekçe: πεντηκοστή [ἡμέρα], pentekostē [hēmera], "ellinci gün"), Hristiyanlıktaki en önemli dinî bayramlardan biri.

Tarihi değişmekle birlikte, her yıl genellikle mayıs veya haziran aylarına denk gelir. Paskalya'yı takip eden 50'nci günde kutlanır. Bu günün, İsa'nın ölüp dirildikten sonra göğe yükselişinin ardından Kutsal Ruh'un havarilerin üzerine indiği gün olduğuna inanılır.1 Hristiyanlığın dünyaya karşı vazifelerinin başladığı gün olarak kabul edilir.2

Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Pentikost, Paskalya'dan sonraki 50 gün boyunca kutlanıyordu. Vaftizler bu dönemin başında ve sonunda gerçekleştiriliyordu. Zamanla Kuzey Avrupa'da Pentikost döneminin sonu, yani günümüzdeki Pentikost Yortusu zamanı, vaftiz için daha çok tercih edilen bir zaman hâline geldi. İlk defa İngiltere'de bu gün, vaftiz olanlar tarafında giyilen beyaz kıyafet nedeniyle Beyaz Pazar adıyla (İngilizce: White Sunday, zamanla Whitsunday ve Whitsun) kutlanmaya başladı. Bu isim hâlen Anglikan Kiliseleri'nde kullanılmaktadır.3

Tarihi

Pentikost'un Hristiyanlık'ta ilk kez ne zaman kutlanmaya başlandığı bilinmemekle birlikte, bu bayramdan ilk kez bir Ortodoks eseri olan Epistola Apostolorum'da bahsedilir. Bu eser, ikinci yüzyılda kaleme alınmıştır.

Pentikost'un kökeni, gül bayramı olarak da bilinen Yahudi hasat bayramı Şavuot'a dayandığı da öne sürülmüştür. Bu bayram, önceleri buğday hasatında ilk ürünler için kutlanan bir şükran günü iken, daha sonraları rabbiler tarafından Musa'ya On Emir'in indiği günün anıldığı bir bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.4 Hristiyanlığa geçişinde ise geçmişte insanlığa meyveleri sunulmuş ve başarılı olmuş Yasa'nın İsa'nın takipçilerine yeniden sunuluşunun kutlandığı bir gün olarak kabul edilmiştir.5

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Orijinal kaynak: hamsin yortusu. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. Yeni Ahit, Elçilerin (Havarilerin) İşleri, 2. bölüm

Kategoriler