hırvatların kökeni ne demek?

Hırvatlar, Hırvatistan adı verilen bir Balkan ülkesinde yaşayan Slav kökenli bir etnik gruptur. Hırvatlar, 6. yüzyılda Orta Avrupa'dan bugünkü Hırvatistan topraklarına yerleşmiş olan Slav kabileleri arasında yer almaktadır.

Hırvatların tarihleri, 7. yüzyıldan itibaren kaynaklarda belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. 7. yüzyılda Hırvatlar, Bizans İmparatorluğu'ndan bağımsız bir krallık kurarak siyasi varlıklarını güçlendirdiler.

  1. yüzyılda, Macaristan Krallığı ile birleşen Hırvat Krallığı kuruldu. Bu dönemde Hırvat hükümdarı Koloman, Macar tahtına çıktı ve Hırvatistan, Macaristan Krallığı'nın bir parçası haline geldi.

Napolyon Savaşları döneminde Hırvatistan, Avusturya İmparatorluğu'nun bir parçası oldu. 19. yüzyılda, Hırvat milliyetçi hareketleri güç kazandı ve Hırvatistan'ın siyasi özerkliği talepleri arttı.

  1. yüzyılda Hırvatistan, Yugoslavya Krallığı'nın bir parçası oldu. II. Dünya Savaşı sırasında bağımsızlık talepleri artan Hırvatlar, Hırvatistan Bağımsız Devleti adında kısmi bağımsız bir devlet kurdu. Ancak, bu dönemde Sırp azınlığa karşı yoğunlaşan Hırvat milliyetçiliği, soykırımlara ve etnik temizliklere yol açtı.

1990'lı yıllarda Yugoslavya'nın dağılmasıyla birlikte Hırvatistan, bağımsız bir ülke haline geldi. Bugün Hırvatistan, Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülke olarak uluslararası alanda tanınmaktadır. Hırvatlar, Hırvatça adı verilen Slav dillerine özgü bir dil konuşmaktadır ve Hristiyanlık, özellikle Katoliklik, Hırvatistan'ın ana dini inancıdır.